Klubbrådet

Manglerud ungdomshus legger stor vekt på å være et ungdomsstyrt hus.
Derfor har vi klubbråd både på juniorklubben og ungdomsklubben.

Klubbrådet består av ungdom som er medlemmer på huset og som er valgt på allmøter. Klubbrådet diskuterer aktivitetsplanen, er med i planlegging og gjennomføring av våre arrangement og søker midler til utstyr og aktivitet.
Klubbrådet har også en representant i Ungdomsrådet i bydel Østensjø.