Frivillig?

Ønsker du å jobbe frivillig med ungdom? Har du et ønske om å gjøre en forskjell og samtidig skaffe deg erfaring med å jobbe med ungdom, musikk, mat, dans eller andre ting?

På Manglerud Ungdomshus tilbyr vi ungdom og voksne fra 16 år å være frivillige på musikkverkstedet, i kafeen eller at du driver din egen aktivitet. Det kan være en dansegruppe, teatergruppe, foto- eller tegnegruppe. Hva som helst.

Det viktige er at du er ansvarsfull, pliktoppfyllende og inkluderende ovenfor ungdommene du jobber med.

Dersom du ønsker å være frivillig vil vi sammen bli enige om hvilke oppgaver du skal utføre, hvor ofte og hvor mye oppfølging og opplæring du vil få. Vi kan desverre ikke betale lønn til frivillige, men du vil kunne få en attest og referanser som kan være gode å ha når du ønsker å søke jobb.

Som frivillig vil du bli del av det gode teamet som jobber på Manglerud ungdomshus og muligheten  til å jobbe tett på ungddommer i et godt ungdomsmiljø.

Ta gjerne kontakt med oss på Manglerud ungdomshus:
Umgdomsavdelingen
klubbleder Vegard Nordin Løvå, e-post: vegard.lova@bos.oslo.kommune.no; tlf.: 908 93 702

Junioravdelingen
klubbleder Merete Poulsen, e-post: merete.poulsen@bos.oslo.kommune.no;
tlf.: 908 93 702

Fritidsleder Daniela Abbass, e-post: daniela.abbass@bos.oslo.kommune.no;
tlf.: 938 91 872