Aktiv fritid

Bildet til nettsted2Bilde til nettsted

Ta gjerne kontakt med en av oss !

Daniela Abbass, fritidsleder
tlf.: 938 91 872, e-post; daniela.abbass@bos.oslo.kommune.no

Vegard Nordin Løvå, klubbleder
tlf.: 908 93 702, e-post: vegard.lova@bos.oslo.kommune.no

Karoline Bjerga, klubbleder
tlf.:909 87 350, e-post: karoline.bjerga@bos.oslo.kommune.no 

Besøksadresse

Plogveien 22, 0681 Oslo