Vi ønsker 4. klasse velkommen på juniorklubben frem til sommeren

Etter påske åpner vi for at 4. klassinger kan komme på juniorklubben.  Vi vil gjerne bli kjent før sommeren. Til høsten vil alle 5. klassinger på skoler i nærområdet (Abildsø, Manglerud og Høyenhall) få informasjon om fritidstilbudet vårt og invitasjon til besøk på juniorklubben.
Medlemsskap frem til sommeren koster 30.- kroner. Gjester betaler 10.- kroner pr. besøk.