Sommerjobber for ungdom 16 til 19 år

Bydel Østensjø har tilbud om sommerjobb for ungdom fra 16 (10. klassinger) til 19 år. Arbeidsoppgavene spenner fra renhold, vaktmesteroppgaver og vedlikehold til aktiviteter for eldre/barn, kantine og butikkarbeid. Arbeidet er lønnet og gir fin arbeidserfaring.

Her utlysningen og søknadsskjema:
Utlysning sommerjobb for ungdom Østensjø 2016
Søknadskjema sommerjobb for ungdom Østensjø 2016

Ungdom og foreldre kan ta kontakt med en av oss på Manglerud ungdomshus hvis en trenger hjelp til å søke eller lurer på noe.

Klubbtelefon til Manglerud ungdomshus: 908 93 702